Skip to content

A1QC LoRa Bridge Datasheet

The A1QC device functions as a hub or wireless bridge for two or more devices currently built on RS485 wired network. The wireless part of the network is built using LoRa radio modulation for long range, low throughput networks.

The device forwards and seceives LoRa packets and forwards them through an RS485 interface to the uplink system, such as a PC or PLC.

Power Supply Type: 12-24V DC 10W

Order code table

Radio type (R)
R0LoRa EU 868 MHz
R1LoRa US 915 MHz
R2LoRa AU 915-928 MHz
RXspecial - on request
Optimization (M)
M0without
M1for MODBUS Master (Client)
M2for MODBUS Slave (Server)
MXspecial - on request
Connectors (W)
W0Unit power-in (12-24V DC 10W) and RS485 comms in one connector Hirschmann CA3GD
W1Unit power-in (12-24V DC 10W) separate in Hirschmann CA3GD connector and RS485 comms with sensor power in a separate Hirschmann CA3GS
WXspecial - on request
Peripherals (U)
U0Including archive server
UXspecial - on request

Peripheral "U0"

Prevedenie "U0" je dodávané vrátane priemyselného PC so softwarovým vybavením na príjem, preklad a uchovávanie prijatých údajov a export týchto údajov vo forme CSV súborov. PC je pripojitelné na káblovú sieť LAN cez ktorú sa pripaja na tento server k archívnym dátam.

Instalacia

Prevedenie "W0"

Napajaci + Senzor konektor

4-pin Hirschmann CA3GD kombinovany konektor

cislo pinu funkcia poznamka
1 VCC in (12-24V) 10W pre napajanie samotneho zariadenia
2 RS485 - A alt: UART TX
3 RS485 - B alt: UART RX
4 / GND GND minus / zem

Prevedenie "W1"

Napajaci konektor

4-pin Hirschmann CA3GS napajaci konektor

cislo pinu funkcia poznamka
1 VCC in (12-24V) 10W pre napajanie samotneho zariadenia
2 nepripojeny
3 nepripojeny
4 / GND GND minus / zem

Senzor konektor

4-pin Hirschmann CA3GD senzor / RS485 konektor

pin number function notes
1 VCC (5V) vystup max. 100mA pre napajanie senzoru
2 RS485 - A alt: UART TX
3 RS485 - B alt: UART RX
4 / GND GND minus / zem