Skip to content

Otazky a odpovede

Aky je rozdiel medzi meranim absolutneho a relativneho tlaku (pretlak / podtlak)

Meranie absolutneho tlaku znamena, ze referencia tlaku (tlak nula) je teoreticke vakuum, teda namerany tlak je tlak meraneho media voci vakuu. Naproti tomu je meranie relativneho tlaku, tiez nazyvaneho meranim pretlaku / podtlaku (anglicky: gauge pressure), meranie tlaku voci atmosferickemu tlaku v danom mieste merania. To znamena, ze na pretlakovom tlakomeri je 0 kPa rovny atmosferickemu tlaku v danom mieste a case.

NB: Atmosfericky tlak je meranie absolutneho tlaku atmosfery voci vakuu.

Priklad: Absolutny tlak vody v potrubi je konstantny. Na potrubi su nainstalovane dva tlakomery - jeden absolutny a druhy pretlakovy. Absolutny tlakomer meria tlak vody 200kPa. Relativny, resp. pretlakovy tlakomer meria tlak vody 99 kPa. Z toho vieme spatne usudit, ze tlak atmosfery v mieste a case merania je 101 kPa (~1 ATM).

Meranie podtlaku (zaporneho tlaku) je mozne len pri relativnom merani; teda meranie podtlaku voci atmosferickemu tlaku.

Vacsina merani je meranie pretlaku / podtlaku (relativneho tlaku), avsak toto meranie je ovplyvnovane atmosferickym tlakom, ktory sa meni s pocasim - t.j. moze sa menit cca v rozmedzi +/- 0.1 kPa pri merani na statickom meracom mieste az po +/- 1kPa pri vertikalnom pohybe tlakomera.

Ak neviete presne urcit ktore meranie tlaku je pre Vas vhodne, prosim kontaktujte nas na info@quorumprecision.com s informaciami o Vasej konkretnej aplikacii.

Kalibracia tlakomerov pod 30kPa absolutneho tlaku je technologicky, teda aj financne, relativne narocny proces.

Aky je rozdiel medzi Správnosťou, Zhodnosťou a Presnosťou

Správnosť merania (trueness, accuracy) vyjadruje tesnosť zhody medzi nameranou hodnotou veličiny a skutočnou hodnotou veličiny. Správnost merania je možné upraviť kalibráciou.

Zhodnosť merania (precíznosť) (precision) vyjadruje vzájomnú tesnosť výsledkov získaných opakovaním meraním. Zhodnosť je mierou rozptýlenia nameraných hodnôt. Čím menšie sú rozdiely medzi nameranými hodnotami (chyby), tým je zhodnosť vyššia.

Presnosť merania (miera neistoty) je pojem, ktorý kombinuje výrazy "správnosť merania" a "zhodnosť merania" do jednej. Čím vyššia je správnosť aj zhodnosť, tým je neistota nižšia, resp. presnosť vyššia.

Vysvetlite mi pojem rozlíšenie

Rozlíšenie merania (resolution) vyjadruje, aký najmenší možný krok meranej veličiny sme schopný danou metódou merania zaznamenať. Rozlíšenie nie je zvyčajne napárované na správnosť, zhodnosť, alebo presnosť merania. Ak má jeden prístroj vysoké rozlíšenie merania a druhý menšie rozlíšenie neznamená to, že prístroj s vyšśím rozlíšením meria s vyššou presnosťou. Užívateľ by si mal dať veľký pozor na to, čo výrobca prístroja deklaruje - či je to deklarácia správnosti a presnosti merania, alebo len rozlíšenia.

Ako sa interpretuje deklarovaná presnosť meracích zariadení

Pokiaľ má zariadenie deklarovanú presnosť +/-0.25% a rozsah merania napríklad 50 - 200 kPa, tak pri nominálnej hodnote tlaku 100 kPa je očakávané, že meranie meradla bude spadať do rozptylu min: 99.625 až max: 100.375 kPa.

0.25% z rozsahu merania = (200 - 50) / 100 * 0.25 = 0.375 kPa
min: 100 - 0.375 = 99.625 kPa
max: 100 + 0.375 = 100.375 kPa

info@quorumprecision.com