Skip to content

Navod na pouzitie

NAMUR prevodník typ S1QN

Iskrová bezpečnosť

Danger

Za istých extrémnych okolností sa na plastovom púzdre zariadenia môže vytvoriť elektrostatický náboj schopný iniciácie. Zariadenie nesmie byť inštalované na miestach, kde môžu vonkajšie podmienky viesť k vytváraniu elektrostatického nabitia. Zariadenie môže byť utierané len vlhkou utierkou.

Danger

Tieto parametre platia len v prípade, že zariadenie je vyrobené v iskrobezpečnom prevedení a má vydané náležité prehlásenie o zhode!

Výstupné parametre:

Uo =  9.6 V
Io =  11  mA
Co = 650  μF
Lo =  20  mH
Po =  26.4 mW

Teplota okolia: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Zapojenie konektora

HIRSCHMANN CA3GD - konektor NAMUR
1 + (positive)
2 not connected
3 - (negative)
GND not connected

Pripojenie

K prevodníku S1QN je možné pripojiť ľubovolný dvoj vodičový senzor typu NAMUR (napr. TRUCK NI10-M18-Y1X-H1141)

Napájanie 8.2 VDC (možnosť úpravy podľa potreby od 3 - 10.5 VDC !!! NESPĹŇA EX !!! )

Snímaná veličina je prúd ideálne 4-20 mA

Zapojenie senzoru podľa tabuľky do protikusu CA3LS od spoločnosti HIRSCHMANN