Skip to content

Technicky list

RS485 prevodník typ S1QS

Technické podmienky a pripojenie

Tieto technické podmienky platia pre moduly systému SENTRY typu S1QS. Stanovujú spôsob obsluhy a ďalšie základné informácie.

Názvoslovie

Systém SENTRY je telemetrický komunikačný systém určený na bezdrôtový prenos nameraných údajov z meracieho modulu.

RS485 modul S1QS je prepájací modul senzorov s napájaným rozhraním RS485 kompatibilný so systémom SENTRY. Tento modul napája aj komunikuje s koncovým senzorom cez fyzické rozhranie RS485.

Bezdrôtová komunikácia je určená na prenos nameraných údajov z pripojeného senzoru pomocou bezdrôtových komunikačných technológií NB-IoT, Sigfox, WiFi, LoRaWAN, Bluetooth alebo ZigBee.

Vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry je také vyhotovenie modulu, pri ktorom boli pri návrhu, konštrukcii a výrobe zohľadnené požiadavky pre použitie v prostredí potenciálne výbušnej atmosféry.

Použitie a princíp činnosti prevodníka

Vo všeobecnosti je RS485 modul typu S1QS určený na napájanie a pripojenie RS485 senzorov k telemetrickému modulu SENTRY S1QX.

Mechanické vyhotovenie

Ku komunikačnému systému S1QX sa prevodník pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou. Cez tento konektor je napájaný ako modul, tak aj koncový senzor. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA (upravený plast typu ABS s odolnosťou voči UV žiareniu), alebo ABS. V prípade vyhotovenia do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou je zloženie plastu prispôsobené na použitie v tomto prostredí.

Technické parametre

Druh meraniarôzne - podľa pripojenej koncovej sondy
Vyhotoveniebežné alebo Ex
Rozsah teplôt okolitého prostredia-20°C až + 60°C
Napájanie moduluz telemetrického modulu SENTRY S1QX
Napájanie koncového senzoru3 - 5.5V DC, max. 100mA
Bezdrôtová komunikáciaPodľa modulu S1QX: Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, ZigBee
Procesné pripojenie koncového senzoruHirschmann CA3GD
Typ tesneniaO-krúžok 53(VP) x 2mm silikón 70 SHORE
Krytie podľa STN EN 60 529IP 65

Iskrovo bezpečné parametre

Danger

Tieto parametre platia len v prípade, že zariadenie je vyrobené v iskrobezpečnom prevedení a má vydané náležité vyhlásenie o zhode!

Výstupné parametre:

Uo =   6.6 V
Io =   1.79 A
Co =  10  μF
Lo =  100  μH
Po =   2.94 W

Teplota okolia: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Rozmery prevodníka

Značenie a štítok

Údaje na štítku nalepenom na zariadení:

 • Označenie výrobcu a pôvod výrobku
 • Typové označenie
 • Výrobné číslo
 • Krytie

Pre vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry sa pridáva informácia:

 • Iskrová bezpečnosť

Objednávanie

Objednávka by mala obsahovať tieto údaje:

 • Číslo objednávky a dátum objednávky
 • Názov a adresu objednávateľa (vrátane IČO, IČ DPH a DIČ )
 • Špecifikácia podľa objednávacej tabuľky, počet kusov, požadovaná dodacia lehota
 • Spôsob dopravy
 • Prípadnú požiadavku na voliteľné príslušenstvo

Tabuľka objednávacích kódov

Prevedenie (V)
V0ATEX Zona 2
V1bezne
VXspecial - on request
Pripojenie senzora (C)
C0hirschmann
C1prechodka
CXspecial - on request
Pracovna teplota (W)
W0-20 az +60C
WXspecial - on request
Napajanie senzora (P)
P05VDC 100mA
PXspecial - on request

Príklad objednávacieho kódu

S1QS-V0-C1-W0-P0
modul S1QS s pripojením RS485 sondy
cez káblovu prechodku
určený do ATEX Zóna 2 prostredia
s napájaním senzora 5VDC, max 100mA.

Balenie, doprava a dodávka

Moduly S1QS sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného modulu sú technické podmienky a záručný list.

Moduly určené do Ex prostredia sú sprevádzané ďalšími dokladmi o.i. vyhlásenie o zhode.

Montáž

Modul sa pomocou držiaku naskrutkuje na vhodné miesto napevno do steny, prípadne kovovými eskapáskami na rúru alebo konzolu. Následne sa pomocou plastového prepojovacieho konektoru na telemetrickom module S1QX prepojí s prenosovým systémom SENTRY a utiahne rukou. Testom správneho utiahnutia SENTRY na prevodník je stlačenie telemetrického modulu S1QX smerom k modulu S1QS - ak spoj pruží je potrebné dotiahnuť plastovú maticu. Nikdy nepoužívajte nástroje na dotiahnutie plastovej matice! Plastová matica sa musí doťahovať len rukou.

Prevodník určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a vyhlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom určeným do prostredia Ex.