Skip to content

Technicky list

Tlakový prevodník typu S1QP

Technický list pre prevodník tlaku S1QP

Tieto technické podmienky platia pre tlakové prevodníky systému S1Q typu S1QP stanovujú spôsob obsluhy, pričom obsahujú ďalšie základné informácie.

Názvoslovie

Systém S1Q je telemetrický komunikačný systém určený na bezdrôtový prenos nameraných údajov s meracieho prevodníka.

Tlakový prevodník S1QP je prevodník tlaku kompatibilný so systémom S1Q.

Bezdrôtová komunikácia je určená na prenos nameraných údajov z meracieho prevodníka pomocou bezdrôtových komunikačných technológii NB-IoT, Sigfox, WiFi, LoRaWAN, Bluetooth alebo ZigBee.

Vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry je také vyhotovenie prevodníka, pri ktorom boli pri návrhu a konštrukcii zohľadnené požiadavky pre použitie v prostredí potenciálne výbušnej atmosféry.

Popis funkcnosti, Použitie a princíp činnosti prevodníka

Vo všeobecnosti je tlakový prevodník typu S1QP určený na meranie absolútneho tlaku, podtlaku, pretlaku alebo výšky hladiny meraného média, ktoré nereaguje s nehrdzavejúcou oceľou DIN 1.4301, resp. AISI 304, resp. X5CrNi18 10 z ktorej je vyrobené púzdro prevodníka. Meraný tlak je v prevodníku prevedený na digitálnu formu, matematicky upravený a sériovou linkou odoslaný do prenosového systému S1Q. Konštrukcia prevodníku a možnosť zvýšeného IP krytia, umožňuje jeho požitie aj pri sťažených poveternostných podmienkach.

V pamäti prevodníku sa uchovávajú aj všetky požiadavky na meracie miesto, názov meracieho miesta, frekvenciu merania a prenosu, prípadne iné identifikačné parametre, čo umožňuje so snímačom použitie ľubovoľnej prenosovej jednotky typu S1Q.

Mechanické vyhotovenie

Prevodník je umiestnený v robustnom kovovom obale z nehrdzavejúcej ocele. Do meraného systému sa pripája pomocou procesného pripojenia. Ku komunikačnému systému S1Q sa pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou z ktorého je aj napájaný. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA - upravený plast typu ABS z odolnosťou voči UV žiareniu.

Technické parametre

Druh meraniaabs. tlak, pretlak, podtlak, výška hladiny – hydrostatický tlak kvapaliny
Vyhotoveniebežné, Ex, alebo iné po dohode
Max. rozsah meracích tlakov0 - 60MPa
Rozsah teplôt meraného média-40°C az +125°C
Max. presnosť merania tlaku0,1% z meraného rozsahu pre tlaky >= ako 25kPa
0,25% z meraného rozsahu pre všetky tlaky;
kombinovaná chyba zahŕňa nelinearitu, hysteréziu a reprodukovateľnosť
Doplnková chyba vplyvom teploty – teplotná kompenzáciaštandardná: < 0,03 %/10 °C v rozsahu 0 až + 60 °C
rozšírená: < 0,03 %/10 °C v rozsahu - 20 až + 60 °C
Dlhodobá stabilitamenej ako 0,15 % z rozsahu/rok
Odporucana periodicita kalibrácie2 roky
Napájaniezo systému S1Q
Bezdrôtová komunikáciaBluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, ZigBee
Procesné pripojenieM20x1,5; G½; G¼; iný po dohode
Materiál pripojovacieho konektoruASA - Acrylonitrile styrene acrylate
Materiál tlakovej prípojkyDIN 1.4301, resp. AISI 304, rep. X5CrNi18 10
Typ tesneniaO-kruzok 53(VP)x2mm silikon 70 SHORE
Izolačný odpor pri 500VRIZ > 2 M Ohm
Krytie podľa STN EN 60 529IP 65

Iskrová bezpečnosť

Danger

Za istých extrémnych okolností sa na plastovom púzdre zariadenia môže vytvoriť elektrostatický náboj schopný iniciácie. Zariadenie nesmie byť inštalované na miestach, kde môžu vonkajšie podmienky viesť k vytváraniu elektrostatického nabitia. Zariadenie môže byť utierané len vlhkou utierkou.

Hmotnost a rozmery

Hmotnost: 185g (+- 30g)

Rozmery v [mm]

Pripojenie na telemetrickú jednotku S1QX

Rozmery v [mm]

Značenie

Údaje na typovom štítku:

 • Označenie výrobcu a pôvod výrobku
 • Typové označenie
 • Merací rozsah
 • Presnosť merania
 • Výrobné číslo
 • Krytie

Pre vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry:

 • Iskrová bezpečnosť

Objednávanie

Objednávka by mala obsahovať tieto údaje:

 • Číslo objednávky a dátum objednávky
 • Názov a adresu objednávateľa (vrátane IČO, IČ DPH a DIČ )
 • Špecifikácia podľa objednávacej tabuľky, počet kusov, požadovaná dodacia lehota
 • Spôsob dopravy
 • Prípadnú požiadavku na voliteľné príslušenstvo

Tabulka objednavacich kodov

Meraci rozsah (R)
R00-2.5 kPa
R10-4 kPa
R20-6 kPa
R30-10 kPa
R40-16 kPa
R50-25 kPa
R60-40 kPa
R70-60 kPa
R80-100 kPa
R90-160 kPa
R100-250 kPa
R110-400 kPa
R120-600 kPa
R130-1 MPa
R140-1.6 MPa
R150-2.5 MPa
R160-4 MPa
R170-6 MPa
R180-10 MPa
R190-16 MPa
R200-25 MPa
R210-40 MPa
R220-60 MPa
R2380-520 kPa
R24-100-0 kPa
R25-100-100 kPa
R26barometric pressure
R270-2 MPa
RXspecial - on request
Vyhotovenie (V)
V0ATEX - zona 2
V1standardne do prostredia bez nebezpecia vybuchu
VXspecial - on request
Presnost merania v % z meracieho rozsahu (P)
P0-
P10.1%
P20.25%
P30.4%
P40.5%
PXspecial - on request
Druh merania (M)
M0absolutny tlak voci vakuu
M1podtlak
M2pretlak
M3vyska hladiny
MXspecial - on request
Pracovna teplota (W)
W0-20°C az +60°C
W10°C az +60°C
WXspecial - on request
Montazny zavit (T)
T0M20x1.5
T1G1/2
T2G1/4
T3NPT 1/2
TXspecial - on request
Typ vstupnej dyzy (N)
N0standard (EN 837) (s vystupenou dyzou)
NXspecial - on request
Priklad: S1QP-R23-V0-P4-M0-W0-T0-NX
Atypicke meracie rozsahy (R23) : 80 - 520 kPa
Vyhotovenie (V0) : ATEX - zona 2
Presnost merania v % z meracieho rozsahu (P4) : 0.5% - standard
Druh merania (M0) : absolutny tlak voci vakuu
Pracovna teplota (W0) : -20°C az +60°C
Mounting thread (T0) : M20x1.5
Typ vstupnej dyzy (NX) : predĺžiť dyzu N0 o 3mm

Balenie, doprava a objednávka

Tlakové prevodníky typu S1QP sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného tlakomera sú technické podmienky a záručný list.

Prevodníky určené do Ex prostredia sú sprevádzané dalšími dokladmi ako napr. vyhlásenie o zhode.

Montáž

Tlakový prevodník sa naskrutkuje vhodným 27mm kľúčom do vnútorného závitu v meracom mieste korešpondujúceho so závitom prevodníku. Tesnosť spojenia je potrebné zaistiť vhodným tesnením – nie je predmetom dodávky. Telo prevodníku mimo určených plôch (27mm sestranne nerezove plochy) sa nesmie použiť na jeho priskrutkovanie aby nedoslo k poskodeniu prevodníku. Následne sa pomocou prepojovacieho konektoru prepojí s prenosovým systémom S1Q a utiahne rukou spojovacou plastovou maticou – súčasť systému S1Q. Testom správneho utiahnutia S1Q na prevodník je stlačenie SNETRY smerom k prevodníku - ak spoj pruží je potrebné dotiahnuť plastovú maticu. Nikdy nepoužívajte nástroje na dotiahnutie plastovej matice. Plastová matica sa musí doťahovať len rukou.

Tlakový prevodník určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a vyhlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom určeným do prostredia Ex.

Pri použití v podmienkach, kde hrozí možnosť vzniku tlakových rázov, výrobca odporúča chrániť tlakomery tlmičmi tlakových rázov napríklad typu MRT-TTR.